Mam opisac 4 utwory:
Tamburetta Adama Jarzebskiego, Alleluja z oratorium mesjasz,
Toccata i fuga d-moll J.S.Bacha oraz Preludium i fuga c-moll J.S.Bacha
Mamy to zorbic w sposob:
Autor:
Tytul:
Forma muzyczna:
Technika,styl:
Cechy:
TO BARDZO PILNE!! MAM JUTRO Z TEGO SPRAWDZIAN!! PROSZE O POMOC! Z gory thx :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T20:16:23+01:00
*Alleluja z oratorium Mesjash:
Autor: J. Haendel
Tytuł: Mesjash
Forma muzyczna: oratorium
Technika: Styl Haendla składa się z różnych stylów: włoskiego, niemieckiego i angielskiego. Muzyka jego zalicza się do okresu późnego baroku. jego utwory są tonalne, konwencjonalne, homofoniczne, diatoniczne, proste, wykorzystują wyraziste rytmy punktowane.
Cechy: wielka forma muzyczna wokalno-instrumentalna (zbliżona do opery, lecz bez akcji scenicznej), wykonywana na estradzie koncertowej (lub w kościele).
W oratorium biorą udział: śpiewacy - soliści, chór i orkiestra. Epickie fragmenty recytuje narrator.
W oratoriach najbardziej widoczną cechą jest wpływ opery na tę formę. Niemal wszystkie składają się z trzech części podzielonych na wzór opery na akty i sceny.

*Toccata i fuga d-moll Bacha:
Autor: J.S Bach
Tytuł: toccata i fuga d-moll
forma: toccata i fuga
technika: Był mistrzem muzyki polifonicznej – doprowadził do doskonałości barokową formę fugi. utwór ten stanowi sobą utrwaloną nutami improwizację organową Bacha.

*Preludium i fuga c-moll
Autor: J.S. Bach
Tytuł: preludium i fuga c-moll
forma: preludium i fuga
technika: powyzej jest opisane

*Jarzebski Tamburetta
Autor: jarzebski
tytul: Tamburetta
forma: nie wiem.
technika: Wszystkie kompozycje Jarzębskiego mają konstrukcję wielocząstkową. Owe cząstki możemy wyróżniać głównie dzięki technice wariacyjnej, kontrastom metrum czy charakteru poszczególnych cząstek.
cechy: Melodie wszystkich utworów są bogato zdobione i intersujące harmonicznie
1 1 1