Odpowiedzi

2010-03-19T16:12:16+01:00
Adam Cisowski jest głównym bohaterem powieści Kornela Makuszyńskiego pt, ,,Szatan z siódmej klasy". Ma on 17 lat, jest uczniem siódmej klasy gimnazjum. Ojciec jego lekarz a matka zajmuje się domem. Ma czwórkę rodzeństwa, dwie siostry i dwóch braci.
Bohater odznacza się skromnością i koleżeńskim stosunkiem do rówieśników, zdolnością do głębokiego przeżywania kłopotów innych. Konsekwentnie i odważnie dąży do celu. Dzięki umiejętności panowanie nad sobą napisał zaszyfrowany list, który przyczynił się do jego ocalenia. Adasia wyróżnia przenikliwość umysłu, odkrył zasadę odpytywania. Cechami dominującymi u Adasia są: dobroć, szlachetność, miłość do świata i ludzi, spryt, przedsiębiorczość i odwaga oraz humor. Jest podstępny, pewny swoich czynów, opiekuńczy, troskliwy a także mądry.
Adaś Cisowski to pozytywny bohater. Łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami, umie także zaprzyjaźnić się z dorosłymi, którym imponuje wiedzą i przebiegłością. Tam gdzie on przebywa rozgrywają się zawsze ciekawe wydzarzenia. Chciałabym mieć takiego kolegę ponieważ, zawsze można na niego liczyć.
1 2 1