FALE MECHANICZNE

bardzo prosze o pomoc...z fizyki leże ;/


1. Generator drgań mechanicznych o częstotliwości f wytwarza w jednym ośrodku fale o dł. 3 m, a w drugim o dł. 6 m. Jak zmieni się prędkość fali przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego?
2. Ile razy zmieni się dł. fali dźwiękowej przy przejsciu z powietrza do wody? Prędkość dźwięku w powietrzu 340 m/s, w wodzie 1480 m/s.
3. Boja morska wysyła w kierunku statku dwa sygnały dżwiękowe. Jeden biegnie w powietrzu z prędkością 330 m/s, drugi w wodzie z prędkością 1480 m/s. Oblicz odległość boi od statku, jezeli sygnały dotarły opóźnione względem siebie o 5 sekund.

1

Odpowiedzi

2010-03-19T17:24:19+01:00
Zad 1
f=v/λ
częstotliwość przy przejściu z jednego do drugiego ośrodka nie zmienia się
zatem
v₁/λ₁ = v₂/λ₂ przekształcam
v₁/v₂ = λ₁/λ₂
ale λ₁/λ₂ = 3/6 = 1/2 czyli v₁/v₂ = 1/2 czyli v₂=2v₁
Zad 2
to samo częśtotliwość nie zmienia się
v₁=340 m/s v2=1480 m/s λ₁ i λ₂ szukane
v₁/λ₁ = v₂/λ₂
v₂/v₁ = λ₂/λ₁
czyli λ₂/λ₁ = v₂/v₁ = 1480/340 = 4,35
λ₂/λ₁ = 4,35 λ₂=4,35λ₁
gdzie λ₁-długość fali w powietrzu λ₂-długość fali w wodzie
Zad 3
s=v₁t
v₁ - prędkość dzwięku w wodzie
t - czas biegu dzwięku w wodzie od boi do statku
s=v₂(t+Δt) v₂-prędkość dzwięku w powietrzu
Δt = 5 s opużnienie z jakim dotarł dzwięk
zatem
v₁t=v₂(t+Δt) wymnażam oraz wyliczam t
v₁t=v₂t + v₂Δt stąd t = (v₁t)/(v₂-v₁) = 330 *5/(1150) = 1,43 s
Zatem s= 1480 * 1,43 = 2116,4 m odległość boi od statku
4 3 4