Historia. Uzupełnij tekst.
Ostatnim etapem wędrówki ludów było przybycie do europy .............. .
Osiedlili się oni na Nizinie ............ i utworzyli własne państwo. W ........ r władzę w nim objął .................... , który przyjął chrzest w obrządku łacińskim.
W X w na wschodzie Europy powstało potężne państwo słowiańskie - Ruś .......... .
Rozwój kraju nastąpił za rządów ..................... .
W ........ r władca przyjął chrześcijaństwo w obrządku wschodnim.
W okresie wędrówek ludów doszło do podziału Słowian na ............. grupy.

1

Odpowiedzi

2010-03-19T16:11:28+01:00
Ostatnim etapem wędrówki ludów było przybycie do europy Węgrów .
Osiedlili się oni na Nizinie Węgierskiej i utworzyli własne państwo. W 1001 r władzę w nim objął Stefan Wielki , który przyjął chrzest w obrządku łacińskim.
W X w na wschodzie Europy powstało potężne państwo słowiańskie - Ruś Kijowska .
Rozwój kraju nastąpił za rządów Rurykowiczów .
W 982 r władca przyjął chrześcijaństwo w obrządku wschodnim.
W okresie wędrówek ludów doszło do podziału Słowian na trzy grupy.
15 3 15