1. Połącz cytaty z określeniami:
a)przyjął ciało z Maryi Dziewicy
b)zesłał Bóg swego Syna
c)wielu starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach , które się dokonały w pośród nas
d)niechciejcie również aby was nazywano mistrzami
e)stając się podobnym do ludzi
f)oto dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba
g)jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus

określenia:
pełnia czasów , zawodność autorytetów ludzkich , wcielenie słowa , autorytet Boga , spisywanie Ewangelii
niektóre mogą się powtarzać

2.Jaki jest człowiek sumienia według Jana II?
3.Dlaczego ewangelie są nazywane Pismem Świętym?
4.Co jest powodem istnienia rozbieżności a nawet sprzeczności w Ewangeliach?

1

Odpowiedzi

2010-03-19T16:22:51+01:00
1.a-autorytet boga
b-autorytet Boga
c-spisywanie Ewangelii
d-zawodność autorytetów ludzkich
e-autorytet Boga
f-wcielenie słowa
g-pełnia czasów

2. Jest wierzący i chodzi do kościoła.
3.Ponieważ zostala napisana pod natchnieniem Ducha Świętego.
4.Ewangelie nie powstały od razu jako gotowe Księgi, lecz były redagowane na podstawie ustnych przekazów. Autorzy Ewangelii pisali je, czerpiąc z własnych wspomnień (a więc pisali z perspektywy czasu), a także korzystając ze świadectwa tych, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Pisali o tym, co było i jest potrzebne ludziom do przyjęcia Dobrej Nowiny. Nie pisali kroniki, lecz dzięki działaniu Ducha Świętego przekazywali prawdę o zbawczych wydarzeniach. Rozumieli je z perspektywy tego, co zdarzyło się później i zwracali uwagę na to, co istotne w przekazie. Natomiast pewne szczegóły były dla nich nieważne. Poza tym każdy z nich w swoich czasach pisał dla innych odbiorców i dlatego zwracał uwagę na inne wydarzenia, podkreślając to, co ważne dla było dla konkretnych adresatów.
1 4 1