Odpowiedzi

2010-03-19T16:18:13+01:00
Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje, że od września 2009 r. wejdzie w życie ustawa o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego. Sześciolatki zamiast do zerówek miałyby iść do szkoły. Planowane przez MEN zmiany organizacyjne i programowe maja doprowadzić do lepszego przystosowania systemu edukacji do potrzeb gospodarki. Absolwenci szkół zaczną szybciej niż obecnie wchodzić na rynek pracy - argumentuje MEN.
W sondażu aż 62% Polaków uważa, ze szkoły nie są przygotowane na przyjecie sześciolatków. 58% respondentów sądzi, ze posłanie 6-latków do pierwszej klasy to w ogóle zły pomysł.
Objęcie obowiązkiem szkolnym sześciolatków to bardzo kosztowny proces. Jednym z problemów związanych z obniżeniem wieku szkolnego będzie liczebność mieszanych roczników wszystko, co za tym idzie- zagęszczenie szkól, świetlic, zbyt liczne klasy. Dr Aldona Kopik z Akademii Świętokrzyskiej, która w 2001 r. prowadziła ogólnopolskie badania "Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej" wylicza warunki, jakie powinna spełnić szkoła: osobne miejsce dla małych dzieci; odpowiednie wyposażenie sal w pomoce i zabawki; dostosowanie budynków, m.in. toalet do potrzeb mniejszych dzieci; utrzymanie świetlic; zapewnienie posiłków; przeszkolenie nauczycieli i wreszcie najważniejsze - program dostosowany do indywidualnych możliwości dzieci oraz atrakcyjne metody nauczania w atmosferze zabawy i poczuciu bezpieczeństwa. Co ciekawe, raport z tychże badan ujawnił wyraźną przewagę w rozwoju umysłowym, emocjonalnym i ruchowym 6-latków poddanych edukacji przedszkolnej nad ich rówieśnikami z "zerówek" szkolnych.
Ostateczna decyzja, czy dziecko pójdzie do szkoły jako 6- czy l-latek, powinna należeć do rodziców. Aby jednak rodzice mogli świadomie rozstrzygnąć ten dylemat, musza otrzymać fachowe wsparcie, otwarty dostęp do poradni psychologiczno-pedagogicznych i do diagnozy gotowości szkolnej dzieci.
O tym, czym jest gotowość dziecka do podjęcia nauki szkolnej i na czym polegają zasadnicze różnice w rozwoju przeciętnego 6-latka pisze w swojej rzetelnej analizie Bożena Janiszewska, pokazując złożony proces wchodzenia dziecka w dojrzałość szkolną.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T16:18:43+01:00
Moja dojrzałość wyraża się tym że mam oraz lepsze oceny , kulturalniej się zachowuje i potrafię dogadać się z rodzicami :)
1 5 1
2010-03-19T16:18:59+01:00
Moja dojżałość przejawia się w :
-zainteresowaniu chłopakami
-zmianie wyglądu
-lepsze postępowanie
1 5 1