Odpowiedz na pytania.
a) Jaka jest zawartość procentowa tlenku węgla(VI) w powietrzu?
b)Jaką rolę odgrywa tlenek węgla(IV) w życiu roślin?
c) Jakie substraty i produkty biorą udział w reakcji fotosyntezy?
d) Jakie czynniki sa niezbedne, aby zaszła reakcja fotosyntezy?
e) W jaki sposób tlenek węgla(IV) dostaje się do atmosfery?
f) W jaki sposób tlenek węgla(IV) jest usuwany z atmosfery?

1

Odpowiedzi

2009-10-27T16:22:38+01:00
A zawartości procentowa mniej niż 0,04%
b stanowi po odpowiednim przekształceniu substancje odżywcze dla roślin
c substraty dwutlenek węgla i woda ,produkty glukoza i tlen
d światło i chlorofil
e poprzez spalanie i wybuchu wulkanów,transport.
f ?