Łazienka na wymiary 2,4x4,5m. Ile płytek wielkości 20x30cm. jest potrzebnych do wyłożenia podłogi ?
+
działania do rozwiązania :
2½*(0,15+8/15:4)=
1⅗-(⅝*0,8+1⅗):2=
1,6-(1⅗+4/5)=
3⁵/₆+4⁴/₉=
42,3+0,65=
8⅔-3,532=
8,3-3,532=
7i½*2⅗=
2,89*6,9=
4⅘:1⁵/₇=
59,569:6,34=

Pleas to na poniedziałek !!

2

Odpowiedzi

2010-03-19T16:39:50+01:00
Łazienka na wymiary 2,4x4,5m. Ile płytek wielkości 20x30cm. jest potrzebnych do wyłożenia podłogi ?

2,4*4,5=10,8m²
0,2*0,3=0,06m²

10,8/0,06=180

Odp.: Potrzeba 180 płytek.

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T16:45:50+01:00
2,4m=240cm
4,5m=450cm
240cm*450cm=108000cm²
30cm*20cm=600cm²
108000cm²/600cm²=180
Odp.Do wyłoźenia podłogi potrzebne jest 180 takich płytek.