Odpowiedzi

2010-03-19T16:43:07+01:00
Według synoptyków, dwa kolejne dni będą decydujące dla sytuacji powodziowej w Polsce. Meteorolodzy ostrzegają, że jeśli utrzymają się intensywne opady deszczu i burze, to możliwe są liczne podtopienia.

Przez dwa najbliższe dni zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie przewidywany jest deszcz, a także intensywne burze, a nawet grad. Wiatr w porywach może osiągnąć nawet 90 km/h. Meteorolodzy spodziewają się, że miejscami spadnie nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy.

Najpoważniejsza sytuacja jest w tej chwili na południowym zachodzie kraju. Na górskich dopływach górnej i środkowej Odry, do ujścia Kaczawy, stan wód jest wysoki, a miejscami przekroczone są już stany alarmowe.

Najpoważniej wygląda sytuacja w korytach małych rzek: Białej Lądeckiej, Oławy, Ślęzy, Strzegomki i Czarnej Wody. Najwięcej podtopień jest w okolicach Świdnicy , Marciszowa i jak co roku w gminie Stare Bogaczewice. W gminie Marcinowice, gdzie od wczoraj obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, trwa porządkowanie gospodarstw. Czarna Woda zalała gospodarstwa w 11 miejscowościach. Niektóre domy zostały zalane na wysokość metra, zniszczone są ogrody, podwórza, stodoły i stajnie. Rozważana jest ewakuacja kilkudziesięciu rodzin, jednak ludzie nie chcą opuszczać swych domów. Lokalne władze zwrócą się do wojewody o uznanie gminy Marcinowice za teren klęski żywiołowej.

Meteorolodzy ostrzegają, że od jutra należy się spodziewać, iż stan ostrzegawczy przekroczy także Odra.

Na Dolnym Śląsku ma padać nawet do niedzieli. Wynika to z danych przedstawionych przez wojewodę. W weekend może dochodzić do gwałtownych burz. Nieco bardziej optymistyczne są zapowiedzi czeskich synoptyków, według których opady będą od jutra słabły.

Małopolanie liczą straty, suszą zalane piwnice, sprzątają błoto z ulic i dróg i ze strachem patrzą w niebo. Trudno na razie oszacować szkody po nawałnicach, które przeszły nad województwem, zwłaszcza że synoptycy zapowiadają kolejne ulewne deszcze i burze. Alarmy powodziowe obowiązują w dwóch małopolskich gminach, pogotowie przeciwpowodziowe w sześciu. Najgorzej jest we wsiach nad Uszwicą w rejonie Brzeska.

Także na Podhalu i Podkarpaciu deszcze spowodowały podniesienie poziomu rzek i potoków. W ciągu ostatnich pięciu dni w Zakopanem spadło 120 mm deszczu, a więc tyle ile normalnie notuje się w ciągu całego miesiąca. Po nocnych opadach na rzece Białce na Podhalu ogłoszono stan ostrzegawczy.

Na Podkarpaciu alarm powodziowy obowiązuje w gminie Dębica, a pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach: strzyżowskim, ropczycko - sędziszowskim i przeworskim.

O 30 centymetrów jest przekroczony stan alarmowy na Mleczce w Tryńczy. Woda powyżej stanów ostrzegawczych utrzymuje sie na Ropie w Topolinach - o 140 cm, Wisłoku w Tryńczy o metr, na Wisłoce w Żółkowie o 29 cm , w Brzeźnicy - dopływie Wielopolki o 62 cmi oraz w Stopnicy w Godowej o 15 cm.

Trudna sytuacja panuje również w powiecie jasielskim, gdzie po nocnych ulewach podtopione zostały gospodarstwa i pola uprawne. Najwięcej szkód w spowodowało oberwane chmury w gminie Tarnowiec - poważnie zniszczone zostały gminne drogi, zalane piwnice i pola.

W województwie świętokrzyskim stan alarmowy jest przekroczony na razie tylko na Czarnej Nidzie w gminie Daleszyce. Jeszcze w nocy woda przekraczała tam stan ostrzegawczy, teraz o pięć centymetrów przekroczony został stan alarmowy.

Ponadto miejscami występują lokalne podtopienia, na przykład w Hucie Podłysicy, gdzie woda zalała wjazdy do posesji.
2010-03-19T16:43:55+01:00
W Polsce można wyróżnić:
-Powodzie opadowe
-Powodzie roztopowe
-Powodzie zatorowe
-Powodzie sztormowe

http://oki.krakow.rzgw.gov.pl/Content/Powodz/IMG/polska.gif

Te obszary są najbardziej zagrożone :)
1 5 1
2010-03-19T16:47:47+01:00
Przyczyny naturalnych wezbrań są następujące:
. wezbrania nawalne - pochodzące z gwałtownych deszczy (30 - 40 mm) w krótkim okresie czasu; nie dające się przewidzieć,
. wezbrania rozlewne - pochodzące z deszczy głównie w miesiącach letnich przy opadach trwających 3 - 5 dni; możliwe do przewidzenia,
. wezbrania zatorowe - wynikające z zatkania profilu rzecznego tzw. śryżem i lodem dennym, ma to miejsce w okresie wiosennym po mroźnej zimie (śryż - są to kryształki lodu zbite w gąbczastą masę tworzącą się w wodzie o temp. < OoC),
. roztopy - w wyniku topnienia śniegu i lodu, które mogą być:
 solarne - przy dodatnich temp. w ciągu dnia i mroźnej temp. w ciągu nocy,
 adekwatno-opadowe - przy topnieniu śniegu z opadami deszczu; może też mieć miejsce oddziaływanie ciepłego powietrza znad Atlantyku w okresie zimowym,
. podgrzewanie gruntu pochodzenia wulkanicznego i erupcji wulkanów.

Wezbrania prowadzące do powodzi mogą być wynikiem działalności człowieka do których głównie należą:
 awarie zapór wodnych, którym towarzyszy gwałtowny spływ wody na tereny leżące poniżej zapory,
 zalanie polderów, co ma miejsce w czasie sztormu np. w Holandii (polder - osuszony, depresyjny teren przymorski lub przy obwałowaniach rzek),
 regulacje rzek polegające na skróceniu koryta rzeki aby poprawić jej spławność przez likwidację licznych meandrów zmniejszając w ten sposób pojemność rzeki a także jej zdolność infiltracyjną,
 wylesianie znacznych obszarów, które mają dużą zdolność zatrzymywania wody z opadów głównie przez system korzeniowy.

liczę na naj ;)
1 5 1