Odpowiedzi

2010-03-19T16:40:01+01:00
Pewnego, upalnego dnia, zmęczony ciężkim treningiem, położyłem się na łóżku. Słuchając muzyki zamknąłem oczy. Po chwili wstałem, rozejrzałem się i ze zdziwieniem przyglądałem się ujrzanemu mi widokowi. Znalazłem się w miejscu bez nieba, ziemi, żadnego horyzontu, kompletna pustka. Przetarłem oczy i zobaczyłem fioletowy samochód – taksówkę. Po chwili usłyszałem głos: „gdzie jedziemy ?”. Ku mojemu zdziwieniu to ten pojazd do mnie mówił.One day, hot day, tired of hard training, lay on the bed. I closed my eyes listening to the music. After a while I got up, looked around in amazement and watched ujrzanemu me widokowi. I found myself in a place with no heaven, earth, no horizon, complete emptiness. I rubbed my eyes and saw a purple car - a taxi. After a while I heard a voice: "Where are we going?". To my surprise that this vehicle was speaking to me.
3 3 3
2010-03-19T16:45:04+01:00
I will tell you about his dream, which I suffered yesterday. I dreamed that I went on a trip with friends to the jungle. Familiar with the animals living there. The most interesting proved to be a monkey. We ate with them bananas. Monkeys taught us to speak in their language and dance in their style. That proved to be very funny. So we learned to speak in their language and dance in our style. Very funny monkey look when danced hip-hop. I would ever go on a real expedition.

a po polsku:
opowiem wam o swoim śnie, który mi się doznałam wczoraj. śniło mi się, że pojechałam na wycieczkę razem z przyjaciółmi do dżungli. Zapoznaliśmy się z mieszkającymi tam zwierzętami. Najciekawszymi okazały się małpy. Jedliśmy razem z nimi banany. Małpy nauczyły nas mówić w ich języku oraz tańczyć w ich stylu. Okazało się to bardzo zabawne. Więc my nauczyliśmy ich mówić w swoim języku i tańczyć w naszym stylu. Bardzo śmiesznie małpy wyglądały, gdy tańczyły hip-hop. chciałabym kiedyś wyjechać na prawdziwą taką wyprawę.

liczę na naj ;]
4 3 4