Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:16:18+01:00
2CH3COOH + Zn --> (CH3COO)2Zn + H2
2CH3COOH + ZnO --> (CH3COO)2Zn + H2O
2CH3COOH + Zn(OH)2 --> (CH3COO)2Zn + 2H2O
1 1 1
2010-03-19T17:30:38+01:00
1) zasada+kwas->sól
Zn(OH)2 + 2 CH3COOH--> (CH3C00)2Zn+2H20
2)tlenek+kwas
ZnO + 2CH3COOH-->(CH3COO)2Zn + H2O
3)metal+kwas
Zn + 2CH3COOH --> (CH3COO)2Zn + H2
1 5 1