W trójkącie najkrótszy bok ma długość 30cm.Średni jest od niego 20% dłuższy,a największy o 20% dłuższy niż średni. Oblicz obwód tego trójkąta:P:P

Dwie sosny o wysokości 8m i 15m rosną w odleglosci 24m.Jaka jest odległość miedzy ich wierzcholkami?:)

3

Odpowiedzi

2010-03-19T16:59:26+01:00
Najkrótszy 30 cm
sredni

30 100%
x 20%

30 * 20= 600
600/ 100= 6

30 +6= 36 cm

Najdłuższy

36 100%
x 20%

36*20= 720
720/ 100 = 7.2
36 = 7.2= 43.2 cm

ob= 30+36+43.2= 109.2cm

Zad 2

Tutaj trzebva wykorzystac twierdzenie Pitagorasa.

24²+ 7² = 576+ 49 = 625 m
625m/ pierwiastkowanie
25m

Odległośc miedzy wierchołkami wynosi 25 m


Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:00:23+01:00
1]
1 bok=30cm
2bok=30+20% z 30=30+0,2×30=30+6=36cm,

3 bok:36+20% z 36=36+0,2×36=36+7,2=43,2cm
obwód=30+36+43,2=109,2m
2]
różnica wysokości=15-8=7m
z pitagorasa:
d=√7²+24²=√49+576=√625=25m jest miedzy wierzchołkami
3 3 3
2010-03-19T17:01:20+01:00
Zad 1
a - jeden bok = 30 cm
b - drugi bok = 1,2 razy 30 = 36 cm
c - trzeci bok = 1,2 razy 36 = 43,2 cm
obwód = 30 + 36 + 43,2 = 109,2 cm
zad 2
h1 - wysokość jednej sosny = 8 m
h2 - wysokośc drugiej sosny = 15 m
a - odległość między sosnami = 24 m
c - odległość między wierzcholkami = ?
c² =(h2 - h1)² + a² = (15 - 8)² + 24² = 7² + 24² = 49 + 576 = 625
c = √625 = 25 m