Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:39:28+01:00
Pieerwszego nie wieem .
2 . Takie najważniejsze różnice to to, że w kalendarzu juliańskim rok liczył 365 dni i 6 h, co dawało liczbę dni bardzo zbliżoną do roku gwiazdowego, jednak wyraźnie dłuższą od zwrotnikowego, co sprawiało, że w ciągu 128 lat różnica ta wynosiła już 1 dzień. Tak więc po wielu latach, gdy różnica ta spowodowała wyraźne rozbieżności między zjawiskami obserwowanymi na niebie a wskazaniami kalendarza, wprowadzono kalendarz gregoriański, zdecydowanie dokładniejszy, który liczy 365 dni 5 h 48 min. i 46 sek. Dodatkowo zmieniono zasady wyznaczania lat przestępnych: początkowo co 4 rok był przestępny, natomiast w kalendarzu gregoriańskim każdy rok podzielny przez 4, ale nie będące podzielnymi przez 100, z wyjątkiem tych, które dzielą się przez 400.
3 . pokój kończący wojnę Polski i niemcami , bolesław został w posiadaniuu Milska i Łużyc , Przypieczętowanie pokoju : Bolesław ożenił się z Odą .

Liczęę na naaj ! ; ) .
4 5 4