Oblicz, o ile wzrośnie energia kinetyczna meteorytu o masie 200kg podczas zbliżania się do ziemi z odległości 500km do odległości 300km od jej powierzchni. Przyjmij, że GMz=4*10^14Nm2/kg(dziesięć do potęgi 14)

Proszę o pomoc, żeby jeszcze wytłumaczyć dam najlepszą odp

1

Odpowiedzi

2010-03-19T17:25:15+01:00
Dane:
m=200kg
R1=500km
R2=300km

Rozwiązanie:0
En(początkowa)=MV^2/2+GMm/R1
En(końcowa)=MV^2/2+GMm/R2

delta En=En(końc.)-En(pocz.)=GMm(1/R2-1/R1)=4*10^14*200*(1/300-1/500)=106*10^12 razy wzrośnie energia .


dasz naaj . ?
7 2 7