Zadanie 1: Oblicz masę ciała o ciężarze: 10N, 30N, 15kN, 1MN

Zadanie 2: Oblicz masę klocka żelaznego o wymiarach 10cmx20cmx30cm. Gęstość żelaza wynosi 7,8 kg/dm3

Zadanie 3: Jaką masę ma litr oleju? Gęstość oleju wynosi 0,85 kg.dm3

Zadanie 4: Ciało o ciężarze F=2N wrzucone do cieczy pływa. Ile waży ciecz wyparta przez to ciało?

Zadanie 5: Na tłok strzykawki o polu powierzchni s=0,0001 m2 działamy siłą F=2N. Jakie ciśnienie panuje w cieczy? Wynik podaj w hektopaskalach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T18:00:18+01:00
Zadanie 1.
10N
m=10N:10 N/kg =1kg
30N
m=30N:10 N/kg =3kg
15kN=15000N
m=15000:10 N/kg = 1500kg
1MN=1000000N
m=1000000N:10 N/kg=100000kg=100t

Zadanie 2.
V=6000cm3=6dm3
g(gęstość) 7,8 kg/dm3

wzór:V*g=m
Obliczenia:
6dm3*7,8kg/dm3=46,8kg
Odp.Ten klocek waży 46,8kg.

Zadanie 3.
V=1l=1dm3
g=0,85 kg/dm3
wzór:V*g=m
1dm3*0,85 kg/dm3 =0,85kg
Odp.Litr oleju waży 0,85kg.

Zadanie 4.
Obydwie siły działające na ciało się równoważą.
2N:10 N/kg=0,2kg

Zadanie 5.
s=0,0001m2
Fn=2N
wzór: P=Fn/s
P=2N/0,0001m2=20000Pa=200hPa
Odp.W cieczy panuje ciśnienie równe 100hPa.
1 5 1