Zad.35
Samochód panaJana spala w jeździe miejskiej 10,3l benzyny na 100km, a poza miastem 7,2l na 100km. Pan Jan wybrał się w podróż do miejscowości oddalonej od jego domu o 600km. Aby wyjechać z miasta, musi pokonać 32km. Czy wystarczy mu benzyny, jeżeli zatankuje 47 - litrowy bak do pełna? Ile benzyny mu zostanie lub zabraknie? Wynik podaj z dokładnością do 0,1 litra.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:40:11+01:00
Ilość spalonego paliwa w mieście
10,3l--100km
x l--32km
100km x=10.3l*32km
x=329,6/100
x=3,296l
ilość spalonego paliwa poza miastem
600km-32km=568km
7,2l-100km
x l-568km
100x=568*7,2
x=4089,6/100
x=40,896l
łączna ilość spalonego paliwa
3,296l+40,896l=44,192l czyli około 44,2l
ilość pozostałego paliwa po podróży
47l-44,2l=2,8 l
odp.Panu Janowi w baku pozostało około 2,8 l benzyny