Turysta idzie ruchem jednostajnym. W pierwszych 10 minutach przebył 0,8 km.
--W czasie następnych 10minut przebył.................?
--W ciągu pól godziny przebył drogę....................?
--W ciągu godziny przebył drogę........................?

3

Odpowiedzi

2010-03-19T17:29:59+01:00
Turysta idzie ruchem jednostajnym. W pierwszych 10 minutach przebył 0,8 km.
--W czasie następnych 10minut przebył.......0,8 km.....?
--W ciągu pól godziny przebył drogę..0,8 razy 3 = 2,4 km......?
--W ciągu godziny przebył drogę.0,8 razy 6 = 4,8 km..........?
19 3 19
2010-03-19T17:30:35+01:00
W czasie następnych 10minut przebył 1,6 km.
W ciągu pól godziny przebył drogę 2,4 km.
W ciągu godziny przebył drogę 4,8 km.

15 3 15
Źle bo w tym pierwszy powinno być 0,8 km
2010-03-19T17:30:52+01:00
W ciągu nastepnych 10 min. przebył 1,6 km
W ciągu pół godz. przebył 2,4 km
W ciągu godz. przebył 4,8 km.
12 3 12