Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:36:21+01:00
Nie ma dziś wątpliwości, że telewizja ma ogromny wpływ na kształtowanie ludzkich postaw, poglądów i zachowań. Jest bowiem najpopularniejszym środkiem masowego przekazu, z którego korzysta się we własnym domu.
Kreowane przed media obraz świata i wizja człowieka wywierają głęboki wpływ na postawy i przekonania. Rzeczywistość kultury redukowana jest do rozrywki często przepełnionej brutalnością. Przeprowadzono wiele badań, z których jasno wynika, że dzieci, które często oglądają w telewizji sceny bicia i zabijania są bardziej agresywne od tych, które je oglądają rzadziej lub wcale, oraz, że ma to wpływ nie tylko na zachowania, ale także na wyznawane poglądy i wartości.
elewizja jest jak księżyc: ma dwie strony - jasną i ciemną. Ta jasna i pozytywna polega na stymulowaniu i pogłębianiu zainteresowań widzów, dostarczaniu im niezbędnych informacji, relaksującej rozrywki, czasem na inspirowaniu do samokształcenia. Dzięki niej dziecko może poznawać nieznane krainy, egzotyczne zwierzęta, oglądać ciekawe filmy i przeżywać fascynujące przygody z ich bohaterami. Programy dla dzieci uczą, rozwijają wyobraźnię, wrażliwość i słownictwo. Istnieje jednak również druga, ciemna rola telewizji, którą jest rozpowszechnianie agresji, eksponowanie brutalnego języka i obyczajów.
Telewizja pełni funkcję edukacyjną, rozrywkową oraz ma olbrzymi wpływ na wychowanie młodego człowieka, kształtując jego moralną wrażliwość. Wzrastająca przestępczość i demoralizacja nieletnich .
Telewizjia Polska produkuje kilka naprawde fajnych programów , i oczywiście pouczających :). .
Lubie niektóre programy , komedie pomagają rozweselić sie w smutny dzien i zapewniają rozrywke. Proszę o NAJ
7 4 7