1. Rozwiąż równanie... Podaj sprawdzenie...
14,5x+12*(25+x)=325zł...

2.Rozwiąż nierówności przedstaw rozwiązanie na osi liczbowej..
a)4x-2<6
b)jedna piata x>6-cztery piątex
c)25>x+10
d)-2x-4>-5x+5
e)4(jedna drugax-trzy czwarte)<0
f)3-2(x-5)>4(2x+1)-1
g)3(4x-1)+2(5x+1)<10

Ps. Kto pierwszy roazwiąże otrzyma najelepszą odpowiedz...
Jak najszybciej i wszystko musi być napisane...
Osi jest nieobowiązkowa...
Z góry DIEKUJE:]]/

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:46:32+01:00
14,5x+12*(25+x)=325zł
14,5x+300+12x=325
26,5x=325-300
26,5x=25
x=0,93
Spr. 14,5X0,93+300+12x0,93=313,50+11,16=325
2.Rozwiąż nierówności przedstaw rozwiązanie na osi liczbowej..
a)4x-2<6
4x<6+2
4x<8
x<2
b)jedna piata x>6-cztery piątex
1/5x+4/5x>6
1x>6
x>6
c)25>x+10
-x>10-25
-x>-15/x(_1)
x<15

d)-2x-4>-5x+5
-2x+5x>5+4
3x>9
x>3
e)4(jedna drugax-trzy czwarte)<0
9/2x<3/4 ?4
18x<3
x<1/6
f)3-2(x-5)>4(2x+1)-1
3-2x+10>8x+4-1
-2x-8x>4-1-3-10
-10x>-10
x<1
g)3(4x-1)+2(5x+1)<10
12x-3+10x+2<10
22x<10+3-2
22x<11
x<1/2
2010-03-19T17:49:58+01:00
1.14,5X+300+12X=325
14.5X+12X=325-300
26,5X=25/:(26,5)
X=25PRZEZ 26,5
2
A 4X-2<6
4X<6+2
4X<8/:4
X<2
b
JEDNA PIĄTAX>6-CZTERY PIĄTE
JEDNA PIĄTAX+CZTERY PIĄTE>6
PIĘC PIATYCHX>6/:PIĘC PIĄTYCH
X>
C 25-10>X
X>15
d
-2X+5X>5+4
3X>9/:3
X>3
F 3-2X-10>8X+4-1
-2X-8X>3-10-4+1
-10X>-16/:(-10)
X<SZESNAŚCIE DZIESIĄTYCH
G 12X-3+10X+2<10
12X+10x<10+3-2
22x<11/:22
X<JEDYNAŚCIE DWUDZIESTYCH DRUGICH