Odpowiedzi

2009-04-20T15:56:36+02:00
1.Trzy tulipany i jeden zonkil kosztuja razem 7 złotych. Natomiast 5 zonkili i dwa tulipany kosztuja razem 12 złotych. Zapisz odpoweidni uklad rownan oznaczajac litera y-cene zonkila, a x-cene tulipana.
3x + 2y=7
2x + 5y = 12

x=1
y=2

2.Frytki kosztuja x zlotych, a sok kosztuje y zlotych. Andrzej kupil 2 porcje frytek i sok i zaplacil 7 zlotych. Kamila kupila jenda porcje frytek i 2 soki i zaplacila 6,50 zlotych.
x- cena frytek
y-cena soku

2x + y=7
x + 2y=6,5

x=2,50zł
y=2zł

3.Zapisz w postaci ukladu rownan liczbe a jest o 3 wieksza od liczby b. Srednia arytmetyczna liczb a i b jest rowna 14,5.
a=b + 3
(a+b) /2=14,5

4. Liczba x jest o 8 mniejsza od liczby y. Liczba y jest 3 razy wieksza od liczby x.

x+8=y
y/3 =x