Podczas ruchu jednostajnego po okręgu o promieniu r na ciało działa siła dośrodkowa o wartości F1= 100N. Praca siły dośrodkowej podczas jednego okrążenia wynosi:
A. zero, bo siła jest prostopadła do toru w każdym jego punkcie,
B.nie można obliczyć, bo brak długości okręgu
C. W= 2πr Rr= 200π [J],
D. W= 100J

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:59:17+01:00