Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T00:19:50+01:00
1
a
x=(1/2)⁻³=8
b
x=2⁵=32
c
x^1/2=8
x=64
d
x^3/4=625
/^4/3
x=625^4/3=5^16/3
e
64^x=16
4^3x=4²
3x=2
x=2/3
f
10^x=10⁻²
x=-2
2
√10 ^(2+1/2log16)=
√10 ^(2+log4)=
√10 ²*10^log4)=10*2=20
3
tgα=162/20000=0,0,008
αma ok.0,5 stopnia
4
c=4
α=45⁰
a=4
d=4√2
b
myślę, że nastąpił błąd w zapisie, miało być ana miejscu 3 i odwrotnie ( jeśli inaczej to napisz na prv to poprawię, lecz napewno nie da się wtedy policzyc kątów bez tablic)

α=β=30⁰
a=1,5√3
b=3√3
5
sinα=4/5
c=6
a,b=?
a/6=4/5
a=24/5=4,8
cosα=√1-16/25
cosα=3/5
3/5=b/6
b=18/5=3,6
6
=(1-2)/1=-1
sinα=cos(90⁰-α)
tgα*tg(90⁰-α)=1
7
a
sinα=3/5
cosα=4/5
bo 3²+x²=5²
x=4
tgα=3/4
ctgα=4/3
b
12²+x²=13²
x=5
cosα=12/13
sinα=5/13
tgα=5/12
ctgα=12/5
c
tgα=3/4
to x=5
ctgα=4/3
jak w a) sinα=3/5
cosα=4/5
d
ctgα=4
tgα=1/4
4²+1²=x²
x=√17
sinα=1/√17=√17/17
cosα=4√17/17
8
L=sinα/cosα:(sinα/cosα+cosα/sinα)=
sinα/cosα:(sin²α+cos²α)/(cosα*sinα)=
sinα/cosα:(1)/(cosα*sinα)=
sinα/cosα*cosα*sinα=sin²α=P jest

L=sinα/cosα+ cosα/[1+sinα]=
(sinα+sin²α+ cos²α)/cosα*[1+sinα]=
(sinα+1)/cosα*[1+sinα]=1/cosα
nie jest tożsamością