Zad 1.

Oblicz moc silnika wiertarki, która pracę 9 kJ wykonała w ciągu 10 s.

Zad 2.

W jakim czasie silnik o mocy 12 kW wykonał pracę 30 J ?

Zad 3.

Koń, ciągnąc wózek z siłą 500 N, pokonał drogę 5 km w czasie 2 h. Z jaką mocą koń ciągnął wóz ?


proszę o pomoc , daję najj c( :

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T17:48:54+01:00
Zad2.

12 kW=30J/t | *t
12 kW*t=30J | /12 kW
t=30J/12kW

12kW=12000W

t=30J/12000W
t=0,0025 s

zad1.

P = W/t

P = 9kJ/10s
P = 9000J/10s
P = 900W

zad3.
F - 500 N
s - 5 km = 5000 m
t- 2 h = 7200 s
v = s/t
P - moc = Fv = Fs/t = 500 razy 5000/7200 = 2500000/7200 = 347,2
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T17:50:07+01:00
Zad.1.

P = W:t

P = 9kJ:10s
P = 9000J:10s
P = 900W


Zad.2.

P = W:t
t = W:P

t = 30J:12kW
t = 30J:12000W
t = 0,0025s


Zad.3.

W = F*S

W = 500N*5km
W = 500N*5000m
W = 2500000J
W = 2500kJ
W = 2,5MJ

P = W:t

P = 2500000J:2h
P = 2500000J:7200s
P = 25000J:72s
P = 347²/₉ W
6 3 6
2010-03-19T17:50:56+01:00
Zad 1
W - praca = 9 kJ = 9000 J
t - czas = 10 s
P - moc = W/t = 9000/10 = 900 W
zad 2
P - moc = 12 kW = 12000 W
W - praca = 30 J
t - czas = W/P = 30/12000 = 0,0025 s
zad 3
F - siła = 500 N
s - droga = 5 km = 5000 m
t - czas = 2 h = 7200 s
v - prekość konia = s/t
P - moc = Fv = Fs/t = 500 razy 5000/7200 = 2500000/7200 = 347,2 W
1 5 1