Przetłumaczyć na angielski !!!
Mount Everest to najwyższy szczyt Ziemi (8850 m n.p.m) położony w Himalajach . Po raz pierszy zdobyt 29 maja 1953 rok. przez Hillary i Tebzing. W 1980 roku piersze zimowe wejście na szczyt Everestu - Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki , kierownik wyprawy Andrzej Zawada .W 2008 roku na szczyt Bahadur Sherchan , zostający najstarszym z dotychczsowych zdobywców (wjścia dokonał w wieku 76 lat). Jako piersza Polka na szczyt Everestu weszła Wanda Rutkiewicz zdobyła go jako piersza Europejka 16 października 1978 roku . A w 1996 roku na Evereście dochodzi do klęski 10 maja kiedy to osiem osób zmarło podczas prób szczytu. W całym sezonie piętnaście osób zgineło próbując osiągnąć szczyt . Klęska zyskała szeroki rozgłos na cały kraj...

2

Odpowiedzi

2010-03-19T17:48:46+01:00
Mount Everest this top top World m n.p.m) situated on Himalayas. When once prime taking into account maja 1953 year. via Hillary as well Tebzing. ON 1980 year first hibernating entry to top Everest Leszek Tranquil as well Christopher Wielichowo , the person in charge ploy Andrew Zawada.W 2008 year to top Bahadur Sherchan , stays eldest ex winner ( output commitment on of age lat ). By way of first Pole to top Everest louse Vandal Rutkiewicz taking into account him by way of first European 16 October 1978 year. AND on 1996 year to Evereście vindicate until crash maja when settle persons died when whack top. ON total season fifteen persons bends essaying culminate. Crash surplus wide note to total land.

Licze na naj
2 4 2
2010-03-19T17:56:00+01:00
Mount Everest is the highest peak of the Earth (8850 m) located in the Himalayas. For the first time captured May 29, 1953 year. by Hillary and Tebzing. In 1980, the first winter ascent Everest - Leszek Cichy and Krzysztof Wielicki, expedition leader Andrzej Zawada. In 2008, the peak Bahadur Sherchan, zostający oldest of the previous winners (the entry made at the age of 76 years). The first Polish woman to summit Everest came Wanda Rutkiewicz won his first Europe woman 16 October 1978. And in 1996 on Everest comes to disaster May 10 when eight people died in summit attempts. Throughout the season, fifteen people died trying to reach the summit. The disaster has gained wide publicity throughout the country ...
2 4 2