Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T18:40:31+01:00
Zad.8.75
Transformator-urządzenie służące do przekształcania napięcia i natężenia prądu przemiennego bez zmiany jego częstotliwości.
Budowa :
-składa się z dwóch zwojnic nawiniętych wokół tego samego rdzenia . jedno uzwojenie nazywane jest uzwojeniem pierwotnym, do którego jest doprowadzone przekształcone napięcie. drugie nazywamy uzwojeniem wtórnym, z którego pobieramy przekształcone napiecie.
-rdzeń transformatora jest wykonany z miękkiego ferromagnetyka
Zad.8.76
Nw=120
Np=1200
Up=220V
UW=?
Nw/np=up/UW
120/1200=220/UW
UW=22V
Zad8.77
Np.=660
Up=220
UW=11
Nw=?
Nw/660=220/11
Nw=22/726V
Zad.8.78
k>1=>UW/up>1=>UW>up=>nw>np.
0<k<1=>UW/up<1=>UW<up=>nw<np.
Zad.8.79
Nw=?
Np.=550
Up=220
UW=8
Nw/550=220/8
Nw=1/20
Zad.24
Ponieważ transformator przekształca prąd przemienny, prądu stałego nie można zmienić ponieważ nie zmienia się on. Transformator podłączony do prądu stałego nie będzie działał
Zad.25
Up=4,5
UW=/
Np.=100
Nw=200
200/100=4,5/UW
UW=9V
Zad.26
Zad.27
Up=220
UW=?
Np.=50
Nw=1000
1000/50=220/uw
UW=440V