Zad1
a)Warszawa zajmuje 517 km² a powierzchnia Krakowa jest o 19 000 ha mniejsza . Ile km² ma powierzchnia Krakowa?
b) O ile hektarów‼w powierzchnia Poznania jest mniejsza od powierzchni Krakowa jeżeli powierzchnia Poznania wynosi 261 km²?
zad 2
Oblicz objętość i pole powierzchni sześcianu o krawędzi
a)5 cm
b) 1.4 dm
c) 0.3m
zad 3
Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach
a) a = 6 cm b= 3 cm c=9 cm
b) a= 6dm b= 60dm c= 4,2 dm
c) a = 2m b= 0,4 m c= 2,8 m

2

Odpowiedzi

2010-03-19T18:08:42+01:00
Zad.1
a)
1 km² - 100ha
x - 19 000 ha
100ha *x = 1 km² * 19 000 ha
x = (1 km² * 19 000 ha) : 100ha
x = 190 km²

Powierzchnia Warszawy 517 km²

Powierzchnia Krakowa:

517 km² - 190 km² = 327 km²
Powierzchnia Krakowa ma 327 km²

b)261 km² = 26100 ha (Poznań)
327 km² = 32700 ha (Kraków)

32700 ha - 26100 ha = 6600 ha

Odp: Powierzchnia Poznania jest o 6600 ha mniejsza od powierzchni Krakow
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T18:11:05+01:00
Zad 1

a) 1 ha - 0,01 km²
19 000 ha - x km²
x=19000*0,01/1
x=190 km²
517-190=327 km²
Odp.Kraków zajmuje 327 km²

b) 261 km² = 26100 ha (Poznań)
327 km² = 32700 ha (Kraków)
32700 ha - 26100 ha = 6600 ha
Odp: Powierzchnia Poznania jest o 6600 ha mniejsza od powierzchni Krakowa.

zad2
A)
a= 5cm
P= a*a
P= 5cm * 5cm
P= 25 cm kwadratowych
Pc = 25 cm kwadratowych * 6 (bo sześcian, ma wszystkie pola takie same)
Pc = 150 cm kwadratowych
V (objętość) = Pp * H (duże H)
V = 25 cm kwadratowych * 5 cm
V= 125 cm sześciennych

B )
a= 1.4 dm
P= a*a
P= 1.4dm * 1.4dm
P= 1.96 dm kwadratowych
Pc= 1.96dm kwadratowych * 6
Pc= 11.76dm kwadratowych
V= Pp * H
V = 1.96dm kwadratowych * 1.4dm
V = 2.744dm sześciennych


C )
a= 0.3m
P = a*a
P= 0.3 m * 0.3m
P= 0.09 m kwadratowych
Pc= 0.09m kwadratowych * 6
Pc = .54m kwadratowe
V= Pp * H
V = 0.09m kwadratowych * 0.3 m
V = 0.027m sześciennych

2 5 2