1) Wyjaśnij, dlaczego przectawiciele stronnictwa hetmańskiego zwrócili sie o pomoc do Rosji.
2) Podaj nawe orderu, ktory od czasów Stanisława Augusta jest majwyzszym polskim odznaczeniem wojskowym. Odszukaj nazwiska kilku Polaków, ktorzy zostali nim odznaczeni.
3) Oceń decyzje Stanisława Augusta o przystompieniu do obozu Targowicy.

2

Odpowiedzi

2010-03-19T18:52:22+01:00
1. Stronnictwo hetmańskie składało się z magnatów, czyli najbogatszej szlachty. Magnateria zgłosiła się o pomoc do Rosji ponieważ nie chciała zaakceptować Konstytucji 3 maja, która dawała więcej wolności chłopom i nakazywała płacenie podatków stanowi szlacheckiemu i duchowieństwu.
2. Virtuti Militari. Tym orderem zostali odznaczeni min. Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko.
3. Król stanął po stronie targowiczan ponieważ nie wierzył już w zwycięstwo powstańców. wg. mnie nie była to dobra decyzja bo król jako głowa państwa powinien walczyć do ostatniej kropli krwi, wierzyć w zwycięstwo powstańców i nie poddawać się.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T19:00:48+01:00
1. Widzieli oni w Rosji wielkiego sojusznika.
Stronnictwo Hetmańskie było przeciwne wszelkim reformom w naszym kraju, tak jak i Rosja.
2. Chodzi tu o Virtuti Militari. Odznaczeni to:
1. gen. lejtnant ks. Józef Poniatowski,
2. gen. lejtnant Tadeusz Kościuszko,
3. gen. mjr Michał Wielhorski,
4. gen. mjr Stanisław Mokronowski,
5. brygadier ks. Eustachy Sanguszko,
6. płk Józef Poniatowski
7. płk Michał Chomentowski,
8. gen. mjr Józef Zajączek,
9. mjr Mikołaj Oppeln-Bronikowski,
10. mjr Józef Szczutowski,
11. ppłk Ludwik Kamieniecki,
12. por. Michał Cichocki,
13. por. Ludwik Metzel,
14. szef szwadronu Bartłomiej Giżycki.

3. Decyzja ta, była na nim wymuszona. Caryca Katarzyna, w odpowiedzi na prośbę Stronnictwa Hetmańskiego wprowadziła do Polski 100tysięcy rosyjskich żołnierzy. Stanisław nie widząc innego wyjścia i ratunku dla Polski dołączył do Targowiczan, przez co został uznany za zdrajcę.