Odpowiedzi

2009-10-27T16:27:37+01:00
Nie,bo pole koła=49pi
a kwadratu=16
2009-10-27T16:28:34+01:00
Pole koła=πr²=3,14×7²≈153,86 cm² pole kwadratu=a²=4²=16 153,86:16≈9,62 -czli nieprawda,bo jest prawie 10 razy wieksze
2009-10-27T16:36:05+01:00
<trzeba obliczyć pole koła korzystając ze wzoru> r-promień okręgu
l=2π*r
l=2*3,14*7
l=6,28*7
l=43,96

<teraz trzeba obliczyć pole kwadratu>
P=a*a
P=4*4
P=16

<można obliczyć na 2 sposoby czy pole koła jest 4 razy większe od pola kwadratu>
I sposób: 43,96 : 4=10,99
II sposób: 43,96:16=2,7475

Odp.Pole koła nie jest 4 razy większe od pola kwadratu.

;dd