Uzgodnij równania reakcji chemicznych:
a) N2 + H2 ------>NH3
b) Fe + HCl------>FeCl2 + H2
c) N2 + O2------->NO
d) Mn + O2------->Mn2O7
e) Al + H2O------>Al2S3 + H2
f) Al2O3 + HCl----> AlCl3 + H20
Ta duża 2 zastępuje małą cyferkę :)
A ta przerywana strzałka zastępuje całą długą linie przerywaną :)

1

Odpowiedzi

2012-08-18T13:41:01+02:00

a) N2 + 3H2 ------>2NH3
b) Fe + 2HCl------>FeCl2 + H2
c) N2 + O2------->2NO
d) 4Mn + 7O2------->2Mn2O7
e) 2Al + 3H2S------>Al2S3 + 3H2
f) Al2O3 + 6HCl----> 2AlCl3 + 3H2O

29 3 29