Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:20:51+01:00
Witam,

Znalazłem takie coś:

******************************************************************************unit myszka;

interface

uses crt,graph,dos;

procedure pokazmyszke;
procedure schowajmyszke;
procedure ustawmyszke(x1,y1,x2,y2:word);
procedure pobierzmyszke(var x,y,butt:word);

implementation

procedure pokazmyszke;
var
r:registers;
begin
r.ax:=$0001;
intr($33,r);
end;

procedure schowajmyszke;
var
r:registers;
begin
r.ax:=$0002;
intr($33,r);
end;

procedure ustawmyszke(x1,y1,x2,y2:word);
var
r:registers;
begin
r.ax:=$0007;
r.cx:=x1;
r.dx:=x2;
intr($33,r);
r.ax:=$0008;
r.cx:=y1;
r.dx:=y2;
intr($33,r);
end;

procedure pobierzmyszke(var x,y,butt:word);
var
r:registers;
begin
r.ax:=$0003;
intr($33,r);
x:=r.cx;
y:=r.dx;
butt:=r.bx;
end;

begin


******************************************************************************


Zobacz czy działa,
pozdrawiam