Odpowiedzi

2010-03-19T19:10:08+01:00
Części mowy odmienne:

1.Czasowniki.
Pytanie: co robi? co się z nim dzieje? Od czasownika zależy przypadek określającego go rzeczownika. Odmieniają się przez osoby, liczby, rodzaje, tryby, strony, czasy. Nie podlegają stopniowaniu. W zdaniu pełni funkcję orzeczenia.

2. Rzeczowniki.
Pytania przypadków. Odmienia się przez przypadki (deklinacja) i liczby. Pełni funkcję podmiotu, orzecznika, dopełnienia i przydawki w zdaniu. Nie podlegają stopniowaniu.

3. Przymiotniki.
Pytania: jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które? Odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. Określają rzeczowniki. Podlegają stopniowaniu.

4. Liczebnik.
Pytania: ile? ilu? który z kolei? Odmieniają się przez przypadki. Określają rzeczowniki. Nie podlegają stopniowaniu.

5. Zaimki. Wszystko tak jak części mowy, od których są utworzone.


Nieodmienne części mowy:

1. Przysłówek.
Pytania: jak? gdzie? kiedy? Podlegają stopniowaniu. Funkcjonują jako okoliczniki albo orzeczniki w zdaniu. Określają czasowniki.

2. Przyimek.
Nie ma pytania. Wskazuje na zależności przestrzenne, czasowe, przyczynowe. Tworzy wyrażenie przyimkowe z rzeczownikiem. Nie stopniuje się.

3. Spójnik.
Nie ma pytań. Spaja dwie części zdania. Nie stopniuje się. Podobnie jak przyimek, wykrzyknik i partykuła jest niesamodzielną częścią mowy.

4. Wykrzyknik.
Nie ma pytań. Nie stopniuje się, służy do wyrażania silnych stanów uczuciowych, wezwań i poleceń.

5. Partykuła.
Nie ma pytań. Nie stopniuje się. Jest niewielkim wyrazem, który modyfikuje znaczenie wyrazu lub zdania, w którym występuje.
26 4 26