Zad.1 Zapisz w postaci wyrażeń algebraicznych odpowiedzi na poniższe pytania.
a) t tuzinów i s sztuk - ile to sztuk?
b) x tygodni i y dni - ile to godzin?
c) a metrów, b centymetrów i c milimetrów - ile to metrów?
d) g godzin i m minut - ile to godzin?
e) c kilometrów na godzinę - ile to metrów na sekundę?
f) c metrów na sekundę - ile to kilometrów na godzinę?
Zad. 2
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę trzycyfrową, której cyfrą jedności jest "a", cyfrą dziesiątek b, a cyfrą setek jest suma cyfr a i b.Jaki warunek muszą spełniać liczby a i b?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T19:09:32+01:00
Zad.1.
a)t tuzinów i s sztuk-ile to sztuk?
12t + s
b) x tygodni i y dni-ile to godzin?
(7x+y)*24
c)a metrów ,b centymetrów i c milimetrów-ile to metrów?
a+100b+1000c
d)g godzin i m minut-ile to godzin
g+1/60m
e)c kilometrów na godzinę-ile to metrów na sekundę?
c km/h = c*1000m/3600s
f)c metrów na sekundę -ile to kilometrów na godzine?
c m/s=c*0,001km/0,00027

zad.2.
a-cyfr. setek
b-cyfr. dziesiątek
a+b-cyfr. jedności
a*100+b*10+(a+b) - wyrażenie
suma cyfr a i b musi być mniejsza niż 9.

liczę na naj :)

19 3 19