Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T19:18:37+01:00
A)k20+H2SO4 -> K2SO4 + H20
b)CaO+2HNO3 -> Ca(NO3)2 +H2O
c)Al2O3+6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O
d)MgO+H2Cl -> MgCl2 + H2O

Masz tu do czynienia z podwójną wymianą, czyli:
AB + CD -> AD + CB
Przeanalizuj to ;)
  • Ista
  • Rozwiązujący
2010-03-19T19:21:25+01:00
A)k20+H2SO4 = K2SO4+H2O
b)CaO+2HNO3 = Ca(NO3)2+H2O
c)Al2O3+6HCL = 2AlCl3 + 3H20
d)MgO+2HCl = MgCl2+H2O

tlenek+kwas=sól+woda
  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T19:23:56+01:00
A) K₂0 + H₂SO₄ --> K₂SO₄ + H₂O
b) CaO + 2 HNO₃ --> Ca(NO₃)₂ + H₂O
c) Al₂O₃ + 6 HCl --> 2 AlCl₃ + 3 H₂O
d) MgO + 2 HCl -> MgCl₂ + H₂O (chyba powinno być HCl a nie H₂Cl)

wszystkie te reakcje, są to reakcja otrzymywania soli.
Jest 9 sposobów otrzymywania soli.
Jeden z nich to:
TLENEK METALU + KWAS --> SÓL + WODA
przeanalizuj ten schemat. Wszystko masz jak na dłoni.