Zadanie 2 pani nowak marzy o tym aby utrzymywać się z odsetek bankowych.Oblicz jaką kwotę musiałaby wpłaić na roczną lokatę,aby co roku otrzymać odsetki w wysokości 30000zł,jeśli:a)oprocentowanie wynosi 5%.b)oprocentowanie wynosi 4%. zad 3 w 2007 r. pan lipski wpłacił do banku krajowego 2000złi po roku otrzymał 140zł odsetek.w 2008r. pan lipski znowu wpłacił do banku 2000zł,ale oprocentowanie w tym banku zmalało o 3 punkty procentowe.jakie odsetki otrzymał pan lipski po kolejnym roku?prosze jeszcze raz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:31:25+01:00


Zad 2
a)
30000-5%
x-100%
x=30000*100:5
x=600000
b)
30000-4%
x-100%
x=30000*100:4
x=750000
Zad 3.
2000-100%
140-x
x=140*100:2000
x=7%

2000-100%
x-4%
x=4*2000:100
x=80 zl
22 4 22