In America he took a train from San Francisko to New York, but a group of Indians attacked it, so he missed the boat back England.

At last Phileas arrived back in Britain on a different boat, but he was unhappy. He left London more than 80 days ago, and it was now too late for him to win the bet. But in London his friends told him he left only 79 days and 23 hours ago. This is because he travelled from east to west ,and crossed the Interbational Date Line. So Phileas had an extra day in his life, and Ł 20, 000 tp put in the bank.

PRZETŁUMACZCIE NA POLSKI !! BARDZO PROSZĘ

BŁAGAM PRZETŁUMACZCIE !!! NA DZIŚ OCZWIŚCIE NAJ !!!

3

Odpowiedzi

2009-10-27T16:31:23+01:00
W Ameryce pojechał pociągiem z San Francisko do Nowy Jork ale grupa Hindusów zaatakowała to, więc stracił okazję z powrotem Anglia.
Nareszcie Phileas przybył z powrotem w Wielkiej Brytanii w innej łodzi ale był niezadowolnym. Odjechał z Londynu więcej niż 80 dni temu, i to miało teraz za późno dla niego wygrać zakład. Ale w Londynie jego przyjaciele powiedzieli mu, że zostawia jedynych 79 dni i 23 godziny temu. To jest ponieważ podróżował od wschodu do zachodu, i przekroczyć Interbational linia zmiany daty. Więc Phileas spędził dodatkowy dzień w swoim życiu, i Ł 20, 000 tp wybrał bank.
2009-10-27T16:31:48+01:00
W Ameryce wziął pociągiem z San Francisko do Nowego Jorku, ale grupę Indian zaatakował, więc chybił łodzią z powrotem w Anglii.

Nareszcie Phileas przybył do Wielkiej Brytanii na inny statek, ale nie był zadowolony. Porzucił Londyn ponad 80 dni temu, i to było już za późno dla niego, aby wygrać zakład. Ale w Londynie jego przyjaciele powiedzieli mu, że pozostały tylko 79 dni i 23 godzin temu. Dzieje się tak dlatego wyjechał ze wschodu na zachód, i przekroczył Interbational linia zmiany daty. Więc Phileas miał dodatkowy dzień w jego życiu, i L 20 z 000 TP umieszczone w banku
2009-10-27T16:31:51+01:00
Ameryce on wziął pociąg (tren) od San *Francisko* do Nowego Jorku, ale grupa Hindusów zaatakował to, tak (więc) on przepuszczał (był nieobecny) statek plecy (tylny; do tyłu; popierać) Anglia. Wreszcie *Phileas* przybywał (przybyły) plecy (tylny; do tyłu) w Brytanii na różnym statku, ale on był nieszczęśliwy. On opuszczał Londyn (londyński) więcej niż 80 dni temu, i to było teraz też późny (ostatni; późno) dla jego wygrywać (zwyciężać) zakład. Ale w Londyńskich jego przyjaciołach opowiadanych on on opuszczał tylko 79 dni i 23 godziny temu. jest dlatego że on podróżował od wschodu do zachodu,i przeciął (przecięty; wszedł) *Interbational* Data Linia (wiersz; liniować; ustawiać). Tak (więc) *Phileas* miał dodatkowy dzień w jego życiu (długotrwałość), i Ł 20, 000 *tp* wstawiał bank.
1 1 1