Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T19:37:00+01:00
Na ternie Pojezierzy Polskich utworzono cztery parki narodowe: Drawieński, Wielkopolski, Wigierski i Park Narodowy Bory Tucholskie.
-Drawieński Park Narodowy ;
* o powierzchni 114,41 km²,
* utworzony 1 maja 1990
*lasy na terenie Parku zajmują 83% powierzchni
*logiem jest chyba wydra , albo bóbr ciężko mi się wyznać po tym obrazku
-Wielkopolski ;
*Utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957
*powierzchnia 9 600 ha
*Chronią one rozmaite formy krajobrazu polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi zwierzęta.
*logiem jest Sowa.
-Wigierski Park Narodowy
*Jeden z największych parków narodowych w Polsce
* Utworzony 1 stycznia 1989 roku
*Aktualna jego powierzchnia wynosi 15086 ha
*Logo to bóbr albo wydra, znowu nie jestem w stanie się wyznać z obrazka
-Bory Tucholskie ;
*utworzony w 1996 roku
*Siedzibą jest miejscowość Charzykowy, położona 3 km od Chojnic.
*Teren Parku ukształtowany został w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego
*logiem jest drzewo z ptakiem