1.Hemoglobina zawiera około 0,4% siarki. Wyznaczona doświadczalnie masa cząsteczkowa hemoglobiny wynosi około 64 000u. Oblicz ile atomów siarki znajduje się w 1 cząsteczce hemoglobiny.

2.W wyniku fermentacji glukozy otrzymano 23g alkoholu etylowego .Ile gramów glukozy poddano fermentacji i ile decymetrów szesciennych tlenku węgla 4.<odmierzonego w warunkach normalnych> otrzymano.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T13:04:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
Z def. stęż. procent.
0,4g siarki------100g hemoglobiny
xg siarki--------64000 hemoglobiny
x=25600g siarki
M siarki=32u
n=m/M
n=25600/32
n=800 atomów siarki

2.
mC6H12O6=180u
mC2H5OH=46u
C6H12O6------>2C2H5OH + 2CO2
180g glukozy-----2*46g etanolu
xg glukozy-------23g etanolu
x=45g glukozy

2*46g etanolu-------2*22,4dm3 CO2
23g etanolu-----------xdm3 CO2
x=11,2dm3 CO2
Fermentacji poddano 45g glukozy i otrzymano 11,2dm3 CO2