1) a płyty kompaktowej po 30% obniżce wynosi 49 zł. Ile wynosiła cena płyty przed obniżką? 2) Trzej panowie Piotr Adam i Maciej założyli spółkę PAM z.o.o wznosząc do niej odpowiednio : 32 000zł. 40 000zł. i 28 000zł. Powstał w ten sposób kapitał założycielski spólki. Po roku spółka ta osiągneła zysk w wysokości 25 000zł. Kwotę zysku podzielono między udziałowców w takim stosunku, w jakim miały się do siebie kwoty wkładów założycielskich. Oblicz ile pieniędzy zarobił każdy z udziałowców?

2

Odpowiedzi

2010-03-19T19:41:11+01:00
X-0,3x=49
0,7x=49
x=70

P 32 000
A 40 000
M 28 000
stosunek wkładu 8:10:7

8x+10x+7x=25 000
25x=25 000
x=25 000:25
x=1 000

P 8*1000=8000zł
A 10*1000=10 000zł
M 7*1000=7000zł
1 5 1
2010-03-19T19:43:08+01:00
1) x - cena przed obniżką
0,7x = 49
0,1x = 7
x = 70

2)Piotr - 32 000zł
Adam - 40 000zł
Maciej - 28 000zł

w sumie - 100 000zł

Piotr : 32 000/100 000 = 32%
Adam : 40 000zł/100 000zł = 40%
Maciej : 28 000zł/100 000zł = 28%

Piotr : 32% * 25 000zł = 8 000
Adam : 40% * 25 000zł = 10 000
Maciej : 28% * 25 000zł = 7 000
1 5 1