Odpowiedzi

2010-03-19T19:54:27+01:00
Marcin Luter:
- jedyne źródło wiary to Biblia
- nie uznawano papieża
- droga do zbawienia miała prowadzić przez studiowanie Pisma św.
- odrzucenie większości sakramentów
- potępienie kultu świętych, świętych obrazów, odpustów i relikwi
- chciał doprowadzić do zniesienia celibatu księży


Jan Kalwin:
- podstawą była nauka płynąca z Pisma św.
- nie chciał, by istniały zakony i celibat księży
- krytykował duchowieństwo z papieżem na czele
- z sakramentów uznawał tylko chrzest i komunię
- na zbawienie mogli liczyć tylko ci, którzy otrzymali "łaskę boską"
- wierni musieli żyć według surowych zasad: pracy, czytanie Biblii

;))
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:14:24+01:00
A)Marcina Lutra:
- do zbawienia potrzebna jest tylko wiara i Łasaka Boga
- dobre uczynki wg. kościoła loretańskiego nie mają znaczenia
- podstawą wiary jest Pismo św. i czytanie go indywidualnie
- nabożeństwa odbywają się w języku narodowym
- istnieją tylko dwa sakramenty (chrzest i komunia)
- nie ma różnicy między duchowieństwem i świeckimi osobami (wszyscy mogą się żenić)
- nie uznawali papieża i soborów (uważali, że mogą się mylić)

b) Jan Kalwin:
- nie istniały zakony i celibat
- krytykowanie papieża
- uznawał tylko za sakramenty chrzest i komunie
- wierni żyli wg surowych zasad pracy i czytanie Biblii
- aby zostać zbawionym, trzeba było mieć "łase boską"
- podstawą nauki było Pismo św.

Mam nadziej, że pomogłam
Pozdrawiam:-)!!!