Dany jest trójkąt o bokach 18cm ,21 cm i 27 cm. Jeżeli najkrótszy i najdłuższy bok tego trójkąta wydłużymy o x cm ,to otrzymamy trójkąt prostokątny. Oblicz x.

W rozwiązaniach mam podany wynik : x= 2 cm. Ale potrzebuje obliczeń.

Zadanie 2.
Znajdź długosc przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych :
a) 5cm,12cm
b) 15cm,20cm
c) √6 dm, √8 dm
d) 0,9cm 1,2cm

Proszę o jak najszybsze rozwiązanie :>

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T19:52:22+01:00
Zad 2
a) 5cm²+12cm²=x²
25+144=x²
169=x²
x=13

b) 15cm² + 20cm²=x²
225+400=x²
625=x²
x=25

c) √6 dm² + √8 dm²=x²
6+8=x²
14=x²
x=√14

d) 0,9cm + 1,2cm=x²
0,81 + 1,44=x²
2,25=x²
x=1,25
2 3 2
2010-03-19T19:53:19+01:00
(18+x)²+21²=(27+x)²
324+x²+441=729+x²
-x do 4=729-324-441
-x do 4=-36
x=4√36
x=2


a)13
b)25
c)√14
d)1,5
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:00:10+01:00
Zadanie1
(18+x)²+21²=(27+x)²
324+x²+441=729+x²
-x do 4=729-324-441
-x do 4=-36
x=4√36
x=2
zadanie2
a)5do2potegi+12do2potegi=xdo2potegi
25+144=xdo2potegi
169=xdo2potegi
x=pierwiastek169
x=13
b)15do2 potegi+20do2 potegi=xdo2 potegi
225+400=xdo2 potegi
625=xdo2 potegi
x=25
c) √6 do kwadratu+ √8 do kwadratu=xdo2potegi
6+8=xdo2potegi
14=xdo2potegi
d)0,9dokwadratu+ 1,2dokwadratu=xdo2potegi
0,81+1,44=xdokwardatu
2,25=xdokwadratu
x=1,5
3 3 3