Geografia :)

Zad.1 geografia
Na podstawie dostępnych źródeł informacji podaj przykłady działań podejmowanych przez człowieka w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi.

Tylko proszę nie ściągajcie wszystkiego z neta.
(min.5-długich zdań)
Tylko żeby to było konkretne.

To zad. jest na poziomie 1 gim.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:06:38+01:00
Trzęsienia ziemi są dużym problemem dla dzisiejszego świata. Dowodzi temu m.in. ostatni katastrofa na Haiti. Ludzie starają się podejmować więc kroki, które zminimalizowałyby straty spowodowane tym żywiołem. Jednym z nich jest budowanie budynków odpornych na wstrząsy. Rozpowszechnione jest to np. na niektórych obszarach Chin. Innym środkiem jest wcześniejsze ostrzeganie ludności o możliwości wystąpienia trzęsienia. W tym celu montuje się systemy wczesnego ostrzegania. Zmniejsza to straty w ludziach. Przeprowadza się również badania nad tym kataklizmem, aby lepiej go "poznać" i umieć się przed nim bronic.
1 5 1