Uporządkuj numerując (1-5) podane ugrupowania od najbardziej u miarkowanych do najbardziej radykalnych. Dopasuj podane zdania do każdej grupy numerując je podaną cyfrą.

socjaliści, karbonariusze, liberałowie, wolnomularze, komuniści

zdania:
a)zamierzali wprowadzić wolność handlu i działalności gospodarczej; postulowali równość wszystkich obywateli wobec prawa.
b) głosili idee samodoskonalenia moralnego; kierowali się racjonalizmem i liberalizmem
c) za cel uznawali walkę z władzą absolutną o sprawiedliwość społeczną i wyzwolenie narodowe
d) wskazywali konieczność przeprowadz. pokojowych reform w celu osiągnięcia trwałej równości społecznej i poprawy życia najuyboższych
e) głosili konieczność wybuchu rewolucji, która zlikwiduje system kapitalistyczny

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T19:52:21+01:00
Socjaliści d
karbonariusze c
liberałowie a
wolnomularze b
komuniści e

liberałowie > wolnomularze > socjaliści > karbonariusze > komuniści
2 3 2