1.Czy to prawda czy nie?
Mieszko I był meżem księżniczki niemieckiej Dobrawy.
W 1109 r. Bolesław Krzywousty pokonał wojska niemieckie cesarza Henryka V.

2.Jakie były ideały człowieka średniowiecznego? (mogą być po 4)
3.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia.
a) utworzenie akademii krakowskiej
b)początek unii pol-litewskiej
c)pokój z krzyżakami w Kaliszu
d) śmierć Kaźmierza wielkiego.

4.
Kto był twórca potęgi mongołów?

5.Kto był synem i ojcem Bolesława Chrobrego?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:23:29+01:00
1.fałsz
2.religia podstawą,zycie ludzkie ubogie i w modlitwie
3.a,c,b,d
4.Kim ir sen
5.ojciec-miszkoI syn mieszkoII