Zad. 1
Oblicz skład procentowy ( % masowy) heksanu.
zad.2
Oblicz stosunek masowy pierwiastków w oktanie.
zad. 3
Ustal wzór sumaryczny i nazwę alkanu o masie cząsteczkowej 170 u , zawierającego 84,7% węgla i 15,3% wodoru. Napisz wzory strukturalny i półstrukturalny.

1

Odpowiedzi

2009-10-28T18:28:42+01:00
Zad. 1
C6H14=6 *12u+ 14u=86u
%C=72/86 * 100%=83,72%
%H=14/86 * 100%=16,28%
zad.2
C8H18=8*12u+ 18u=96u + 12u=108u
mC/mH=96u/12u=8/1
stosunek masowy w tym węglowodorze jest jak 8 do 1
zad. 3
mCnHn+2=170u mC-12u mH=1U
n * 12u + (2n+2) * 1u= 170u / :u
12n + 2n + 2=170
14n = 168 / :14
n=12
C12H26
wz strukturalny
H H H H H H H H H H H H
| | | | | | | | | | | | |
H-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-H
| | | | | | | | | | | | |
H H H H H H H H H H H H
nie wiem czy wszystko jest jasne
czy tak jak mam nadzieje widac, do kazdej literki C na gorze i na dole H (po bokach oczywisce tez)
wz. pół strukturalny
H₃C-(CH₂)₁₀- H₃C