Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:50:29+01:00
Zad17.
trzy boki kwadratu leza na prostych: y=-x+5,y=-x-5 i y=x-5.
napisz rownanie prostej na ktorej lezy czwarty bok. oblicz pole tego kwadratu.

y=-x+5,y=-x-5 dwa boki równoległe
y=x-5.
i do niego równoległy bok:
y=x+5

P=a²

y=-x+5
y=x+5
-------
2y=10
y=5
x=0
A(0,5)

y=-x+5
y=x-5
-----------
2y=0
y=0
x=5
B=(5;0)

AB=√25+25=√50=5√2

P=√50²=50 j²