Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T16:37:55+01:00
W 1576r. Annie Jagiellonce "przydano na męża" księcia z Siedmiogrodu (narodowości węgierskiej), Stefana Batorego. Poślubił on królowę Annę i sam został koronowany. Władał do 1586r. Na tronie zasiadl jako kandydat stronnictwa średniozamożnej szlachty, któremu ówcześnie przewodził jan Zamoyski. Zamoyski zyskał u Batorego pozycję faktycznego współwładcy Rzeczypospolitej (jako kanclerz i hetman).
Stefan Batory pragnął wyzwolić Siedmiogród z zależności od sułtana. Planował więc wojnę z Turcją. Wcześniej musiał zabezpieczyć północne granice Rzeczypospolite. Na początku zawarł kompromis z Gdańskiem, który bronił swej pozycji wolnego miasta prawie niezależnego od Korony. Porozumienie z Gdańskiem nie rozwiązalo jednak wszystkiech problemów nad Bałtykiem.
Stefan Batory przeprowadził kilka udanych wypraw wojskowych przeciw państwu moskiewskiemu(oblężenie Pskowa). W 1582r. zawarto pokój w Jamie Zapolskim, na mocy którego Inflanty znów wróciły do Rzeczypospolitej. Polska stanęła u szczytu potęgi.
1 5 1