Odpowiedzi

2009-10-27T16:37:57+01:00
1. Czynności życiowe.
a)odżywianie:
*samożywne
-fotosynteza(bakterie purpurowe i zieleniejące)
-chemosynteza(np.:bakterie siarkowe,metanowe)
*cudzożywne
-pasożyty:zdobywają pokarm od innych, żywych organizmów np.:gronkowce, paciorkowce, dwoinka zapalenia płuc, krątek blady-syfihilis, przecinkowiec cholery.
b)oddychanie-jest to proces wytwarzania energi w komórce.
*tlenowe(z użyciem tlenu)
*beztlenowe(fermentacja)
c)rozmnażanie
*bezpłciowe-przez podział komórki
*płciowe(przez wymianie materiału genetycznego,czyli fragmentu nukleotydu)

budowa:
1) rzęska, 2) otoczka, 3) ściana komórkowa, 4) błona cytoplazmatyczna, 5) mezosom, 6) nukleoid, 7) ciałka chromatoforowe, 8) substancje zapasowe, 9) cytoplazma, 10) rybosomy
1 5 1
2009-10-27T16:40:07+01:00
Bakteria zbudowana jest z :
- ściany komórkowej
- błony komórkowej
- otoczki śluzowej ( zapobiega przed wyschnięciem )
- substancji jądrowej ( zawieszonej w cytozolu w postaci nici )
- rzęski ( umożliwiającej przemieszczanie się )
- rybosomów
Czynności życiowe bakterii :
- odżywianie ( cudzożywne - saprobionty i pasożyty, nieliczne są samożywne )
- oddychanie ( tlenowe i beztlenowe - fermentacja )
- rozmnażanie ( podział komórki - bezpłciowe )

Myślę, że najlepsza odpowiedź ;PP.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-10-27T18:17:11+01:00
- Kuliste: a. ziarniak (coccus), b. dwoinka (diplococcus), c. czworak, d. paciorkowiec (streptococcus), e. pakietowiec (sarcina), f. gronkowiec (staphyloccocus)
-Cylindryczne: g. pałeczka (bacterium), h. laseczka z przetrwalnikami (bacillus).
-Spiralne: i. przecinkowiec (vibrio), j. śrubowiec (spirillium), k. krętek
(spirochaete).
Odżywianie;
-Wśród heterotrofów spotykamy bakterie, które zadowalają się tylko jednym związkiem organicznym np. glukozą, wszystkie inne składniki takie jak aminokwasy, witaminy potrafią same zsyntetyzować. Określa się je terminem prototrofów. Należą do nich bakterie jelitowe np. Escherichia coli. Pozostałe to auksotrofy, które utraciły zdolność syntezy skomplikowanych związków i muszą je otrzymać gotowe w pożywce.
-Pierwsze bakterie autotroficzne pobierały niezbędną do syntezy związków organicznych (proces endoenergetyczny – energochłonny) energię z procesów chemosyntezy. Chemosynteza odbywa się z udziałem energii chemicznej pochodzącej z utleniania substancji nieorganicznych
1 5 1