Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:35:20+01:00
Ta-rzeczowny
każde-przysłowny
je-rzeczowny
swoją-przymotny
tak-nieodmienny

osobowe (kto?)
zwrotne ( się, siebie)
dzierżawcze (czyj czyja czyje)
wskazujące (który, która, które)
względne (np. kto, co_
nieokreślone (kto gdzie kiedy)
przeczące (co?)
upowszechniające (kto?)

Spójniki
a, i, oraz, tudzież,albo, bądź, czy, lub, ani, ni,a, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś,czyli, mianowicie dlatego, i, przeto, tedy, więc, zatemaby, bo, choć, czy, jeżeli, ponieważ, że.

Przyimki
z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, od, po, znad poprzez3 3 3
2010-03-19T20:38:43+01:00
Swoich - z. dzierżawczy
ta - z. wskazujący
każde - z. upowszechniający
swoją - z.dzierżawczy
tak - z. określony (wskazujący)

2.
Zaimki osobowe - kto ?
Zaimki dzierżawcze - czyj ?
Zaimki zwrotne - komu ? (ale tu nie jestem pewna ; p)
Zaimki określone (wskazujące) - który ?, jaki ?, skąd ?
Zaimki pytające i względne - tu nie ma pytań.
Zaimki nieokreślone
Zaimki upowszechniające (każdy, każda, każde; wszyscy, wszystkie)
Zaimki przeczące - kogo ?

3.
a, i, oraz, tudzież, albo, bądź, czy, lub, ani, ni, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś, czyli, mianowicie, dlatego, i, przeto, tedy, więc, aby, bo, choć, czy, jeżeli, ponieważ, że.

4.
z, do, na, bez, za, pod, u, w, nad, od, po, poprzez, znad
3 1 3