1.Do klasy liczacej 30 uczniow przybyło od nowego roku szkolnego 10% nowych osob. Ile uczniow liczyła teraz klasa?
2.Pan jan zarabia 1500 złotych miesiecznie. Wziął w banku kredyt n kupno telewizora.Miesiecznie słaca 180zł.Jaki to procent pensji pana andrzeja ?
3.Pan nowak wpłacił do banku 40 000 złotych za okres dziesięciu miesiecy.Roczna stopa oprocentowania wynosi 9%.Oblicz uzyskane po 3 miesiacach odsetki.
4. Jaka kwotę nalezy wpłacic do banku w ktorym oprocentowanie roczne wynosi 12 % aby uzyskac odsetki w wysokoci 600 złotych ?
5.cena netto komputera wynosi 3 200 złotych a bruttoz podatkiem vat 3 424 złotych .Zaznacz liczbe okreslajaca procent podatku vat
6.Za dwa podreczniki zapłacono 48zł .cena jednego z nich była o 40 % wyzsza od ceny drugiego podrecznika. jakim procentem ceny drozszego podrecznika jest cena podrecznika tanszego ?
7.Sweter przeceniono z 240 zł na 180 zł. Ile procent wynosi obnizka ?
8.Za dwie ksiazki zapłacono 57,5 zł. ile kosztuje kazda ksiazka jezeli jedna jest o 30 % drozsza od drugiej .

Mam to na poniedziałek daj naj !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-19T20:57:41+01:00
1.
100%-30
110%-x
x=110*30/100
x=33

2.
1500-100%
180-x
x=180*100/1500
x=12%

3.
40000-100%
x-9%

x=9*40000/100
x=3600
3600*3=10800zł

4.
12%-600
100%-x
x=100*600/12
x=30000zł

5.
3424-3200=224
3200-100%
224-x
x=224*100/3200
x=7%

6.

x-cena drugiego
140/100x-cana pierwszego

48=240/100x
x=20
140/100*20=28

28-100%
20-x
x=20*100/28
x=71 3/7 %

7.
240-100%
180-x
x=180*100/240
x=75%
100%-75%-25%

8.
x-pierwsza
1,3x-druga razem-57,5 zł

57,5=2,3x
x=25
1,3*25=32,5

książki kosztują 25 zł i 32,5 zł
2010-03-19T21:01:48+01:00
1.
30 - 100%
x - 110% (100%+10%)

30 × 110 = 100 × x
3300 = 100 × x
x = 3300 ÷ 100
x = 33 (osoby)

2.
1500zł - 100%
180zł - x%

1500 × x = 180 × 100
1500 × x = 18000
x = 18000 ÷ 1500
x = 12 (%)

3.
40000zł - 100%
x zł - 9%

40000 × 9 = 100 × x
360000 = 100 × x
x = 360000 ÷ 100
x = 3600 zł

3600zł - w ciągu 12 miesięcy
x zł - w ciągu 3 miesięcy

3600 × 3 = 12 × x
10800 = 12 × x
x = 10800 ÷ 12
x = 900 (zł) <--- odsetki po 3 miesiącach

4.
600zł - 12%
x zł - 100%

600 × 100 = x × 12
60000 = x × 12
x = 60000 ÷ 12
x = 5000 (zł)

5.
3424 - 3200 = 224

3200 - 100%
224 - x %

3200 × x = 224 × 100
3200 × x = 22400
x = 22400 ÷ 3200
x = 7 (%)

6.
48 zł - 100%
4,8 zł - 10%

100% = 2 podręczniki = 30% + 70%

1 podręcznik: 4,8 zł × 3 = 14,4 zł
2 podręcznik: 4,8 zł × 7 = 33,6 zł

33,6 zł - 100%
14,4 zł - x%

33,6 × x = 14,4 × 100
33,6 × x = 1440
x = 1440 ÷ 33,6
x = 43% (w zaokrągleniu)

7.
240zł - 180 zł = 60zł

240zł - 100%
60zł - x%

240 × x = 60 × 100
x = 6000 ÷ 240
x = 25 (%)

8.
100% = 57,5 zł

100% = 2 książki = 35% + 65%

100% - 57,5 zł
35% - x zł

100 × x = 35 × 57,5
100 × x = 2012,5
x = 2012,5 ÷ 100
x = 20,125 zł (35%)

(65%) - 57,500 zł - 20,125 zł = 37, 375zł