Odpowiedzi

2010-03-19T21:22:16+01:00
Męka Jezusa Chrystusa zawsze w sercach naszych.

W Kościele Powszechnym istnieje już od trzech wieków zakon, który ma na celu dogłębne rozważanie i głoszenie Mądrości Krzyża. Poddajemy Ci więc propozycję rozważenia tego czy Bóg nie wzywa Cię do życia zakonnego według rad ewangelicznych tak, jak kiedyś zaproponował Jezus bogatemu młodzieńcowi? Dzisiaj Chrystus Ukrzyżowany poszukuje swych uczniów, którzy chcieliby rozważać i głosić Jego Mękę wszystkim ludziom. Możesz to czynić w naszym Zgromadzeniu - jako kapłan zakonny, który przez swą służbę słowem w Zgromadzeniu będzie wypełniał to, co zapoczątkował kiedyś Paweł Daneo, znany jako św. Paweł od Krzyża, - albo też jako brat zakonny, który wspomaga swą cichą pracą i modlitwą w klasztorze swych współbraci kapłanów.

Postawmy parę pytań:
Czy chcesz z nami rozważać w ciszy i skupieniu Mękę Jezusa Chrystusa?
Czy marzysz o tym, by pomagać duchowo cierpiącym, grzesznikom, upadłym, przez udzielanie sakramentu pokuty, głoszenie słowem i świadectwem, albo też posługą w klasztorze wielkiej Miłości Boga wyrażonej w Męce Jego Syna?
Czy marzysz o wspólnocie starającej się o braterskie relacje, wzajemną miłość, radość oraz żyjącą według składanych trzech ślubów zakonnych oraz ślubu specjalnego? A może pragniesz po prostu wejść na stromą i trudną drogę rad ewangelicznych prowadzącą wprost do Królestwa Bożego?

Taką drogą jest na pewno także nasze życie w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa. Będąc dostosowani do współczesnego świata tak, aby bardziej służyć i docierać do jak największej liczby wiernych i poszukujących, pragniemy tłumaczyć sens cierpienia płynący z Mądrości Krzyża Jezusa Chrystusa zachowując jednocześnie sposób i tradycje naszego życia zakonnego. Nasze wspólne życie braterskie wypełnione jest modlitwą, codziennymi obowiązkami, wspólną rekreacją oraz wzajemnym wspomaganiem się duchowym w różnych pracach apostolskich.
Wypełniając czwarty ślub dotyczący rozważania i głoszenia Chrystusa Ukrzyżowanego, pragniemy wszczepiać w ludzkie serca wdzięczność za Bożą miłość, ukazaną na Krzyżu.Jednak nie jesteśmy smutni i ponurzy, ale wewnętrznie radośni i pełni ufności w Boży plan zbawienia. Wszyscy zakonnicy, zarówno kapłani jak i bracia, noszą ten sam strój: czarną tunikę z czarnym pasem skórzanym, na sercu przypięty emblemat Pasjonistów oraz dodatkowo różaniec, wspólnie uczestniczą w modlitwach, Eucharystii, posiłkach i rekreacji, nie różnią się w sposobie i warunkach życia i mieszkania, poza obowiązkami i zajęciami, które wynikają z pełnionych funkcji czy ze święceń kapłańskich. PROSZE O NAJLEPSZĄ